Avantaje

În septembrie 2013 a avut loc inaugurarea Școlii Profesionale Germane Alba, care funcționează într-o clădire a Colegiului Tehnic „Alexandru Domșa”.

În anul școlar 2020-2021, 236 de elevi urmează cursurile Școlii Profesionale Germane Alba la una dintre specializările:

 • Electromecanic utilaje și instalații industriale
 • Operator CNC
 • Modelier

Ce trebuie să știi

Învățământul profesional cu pregătire de 3 ani

Poate fi accesat de absolvenții de clasa a VIII-a, iar ponderea orelor de pregătire practică și teoretică în fiecare an de studiu este detaliată mai jos.

În primul an de studiu, pregătirea teoretică reprezintă 80% din ansamblul formării oferite, în timp ce pregătirea practică va reprezenta 20%.

Continuarea studiilor

În al doilea an, pregătirea teoretică reprezintă 26%, în timp ce pregătirea practică va reprezenta 74%. În al treilea an de învățământ profesional, importanţa pregătirii teoretice va scădea până la un sfert din totalul orelor, în timp ce accentul se va pune în și mai mare măsură pe pregătirea practică, cu o pondere de 75%

Anul I

 • Practică
 • Teorie

Anul I de studiu:  

20% practică – 80% teorie

Anul II

 • Practică
 • Teorie

Anul II de studiu:

74% practică – 26% teorie

Anul III

 • Practică
 • Teorie

Anul III de studiu:

75% practică – 25% teorie

Finalitatea programului

Finalitatea programului constă în dobândirea unei diplome cu care te poți angaja imediat după terminarea studiilor, în România și în Uniunea Europeană.

De asemenea, în urma finalizării programului dobândești o diplomă a școlii profesionale, diplomă care îți permite să continui studiile în învățământul seral.

Participând la program, vei dobândi experiență practică și vei învăța într-un mod diferit, prin metode de formare adecvate calificării pentru care optezi.

Vei deprinde atât elemente de cultură generală, cât și elementele practice necesare unei meserii.

Vei căpăta abilitățile necesare care îți permit să lucrezi într-o echipă, să iei decizii și să îți asumi responsabilități.

Vei fi pregătit pentru a te adapta mai bine și mai repede cerințelor unui loc de muncă, pentru a lucra cu profesionalism și pentru a face lucruri de calitate.

Examenul de certificare a calificării profesionale este organizat de școala pentru care ai optat, împreună cu operatorii economici / instituțiile publice partenere ale unității de învățământ.

Organizarea și desfășurarea examenului de certificare vor fi monitorizate de către inspectoratele școlare județene / al municipiului București.

Dacă vrei să devii un mic profesionist, noi te calificăm în cele mai căutate meserii de pe piața muncii.

Electromecanic utilaje și instalații industriale

Operator la mașini cu comandă numerică

Modelier / Turnător 

Ce trebuie să știi

Învățământul profesional cu pregătire de 3 ani

Poate fi accesat de absolvenții de clasa a VIII-a, iar ponderea orelor de pregătire practică și teoretică în fiecare an de studiu este detaliată mai jos.

În primul an de studiu, pregătirea teoretică reprezintă 80% din ansamblul formării oferite, în timp ce pregătirea practică va reprezenta 20%.

În al doilea an, pregătirea teoretică reprezintă 26%, în timp ce pregătirea practică va reprezenta 74%.

În al treilea an de învățământ profesional, importanţa pregătirii teoretice va scădea până la un sfert din totalul orelor, în timp ce accentul se va pune în și mai mare măsură pe pregătirea practică, cu o pondere de 75%.

 • Anul I de studiu: 20% practică – 80% teorie

 • Anul II de studiu: 74% practică – 26% teorie

 • Anul III de studiu: 75% practică – 25% teorie

Finalitatea programului

Finalitatea programului constă în dobândirea unui certificat de calificare profesională cu care te poţi angaja imediat după terminarea studiilor, în România și în Uniunea Europeană.

De asemenea, în urma finalizării programului dobândeşti o diplomă a școlii profeionale, diplomă care îţi permite să continui studiile în învăţământul seral.

Participând la program, vei dobândi experiența practică şi vei învăța într-un mod diferit, prin metode de formare adecvate calificării pentru care optezi.

Vei deprinde atât elemente de cultură generală, cât şi cunoștințe practice necesare unei meserii.

Vei căpăta abilitățile necesare care îți permit să lucrezi într-o echipă, să iei decizii şi să îţi asumi responsabilităţi.

Vei fi pregătit pentru a te adapta mai bine și mai repede cerințelor unui loc de muncă, pentru a lucra cu profesionalism și pentru a face lucruri de calitate.

Examenul pentru obținerea diplomă este organizat de şcoala pentru care ai optat, împreună cu operatorii economici / instituţiile publice partenere ale unităţii de învăţământ.

Organizarea și desfășurarea examenului vor fi monitorizate de către inspectoratele școlare județene / al municipiului București.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed