În septembrie 2013 a avut loc inaugurarea Școlii Profesionale Germane Alba, care funcționează într-o clădire a Colegiului Tehnic „Alexandru Domșa”.

În anul școlar 2020-2021, 236 de elevi urmează cursurile Școlii Profesionale Germane Alba la una dintre specializările:

Ce trebuie să știi

Învățământul profesional cu pregătire de 3 ani

Poate fi accesat de absolvenții de clasa a VIII-a, iar ponderea orelor de pregătire practică și teoretică în fiecare an de studiu este detaliată mai jos.

În primul an de studiu, pregătirea teoretică reprezintă 80% din ansamblul formării oferite, în timp ce pregătirea practică va reprezenta 20%.

Continuarea studiilor

În al doilea an, pregătirea teoretică reprezintă 26%, în timp ce pregătirea practică va reprezenta 74%. În al treilea an de învățământ profesional, importanţa pregătirii teoretice va scădea până la un sfert din totalul orelor, în timp ce accentul se va pune în și mai mare măsură pe pregătirea practică, cu o pondere de 75%.

Anul I

  • Practică
  • Teorie

Anul II

  • Practică
  • Teorie

Anul III

  • Practică
  • Teorie

Finalitatea programului

Finalitatea programului constă în dobândirea unei diplome cu care te poți angaja imediat după terminarea studiilor, în România și în Uniunea Europeană.

De asemenea, în urma finalizării programului dobândești o diplomă a școlii profesionale, diplomă care îți permite să continui studiile în învățământul seral.

Participând la program, vei dobândi experiență practică și vei învăța într-un mod diferit, prin metode de formare adecvate calificării pentru care optezi.

Vei deprinde atât elemente de cultură generală, cât și elementele practice necesare unei meserii.

Vei căpăta abilitățile necesare care îți permit să lucrezi într-o echipă, să iei decizii și să îți asumi responsabilități.

Vei fi pregătit pentru a te adapta mai bine și mai repede cerințelor unui loc de muncă, pentru a lucra cu profesionalism și pentru a face lucruri de calitate.

Examenul de certificare a calificării profesionale este organizat de școala pentru care ai optat, împreună cu operatorii economici / instituțiile publice partenere ale unității de învățământ.

Organizarea și desfășurarea examenului de certificare vor fi monitorizate de către inspectoratele școlare județene / al municipiului București.