Electromecanic utilaje și instalații industriale

Calificare

 • Proceduri de lucru solide și ordinea de execuție a acestora
 • Tipuri și parametri funcționali ai utilajelor, mașinilor-unelte, dispozitivelor specifice unității
 • Cunoștințe de utilizare și întreținere SDV-urilor (Scule, Dispozitive și Verificatori)
 • Cunoștințe de desen tehnic
 • Cunoștințe în domeniul electric
 • Cunoștințe în vederea înțelegerii documentației tehnologice

Sarcini

 • Să respecte parametrii de calitate impuși prin proceduri specifice de lucru sau prin instrucțiuni tehnologice
 • Să controleze, diagnosticheze instalații electrice
 • Să folosească corect aparatura pentru determinarea curentului, tensiunii și rezistentei electrice
 • Să interpreteze corect schemele electrice, simbolurile și legile electrice de baza
 • Să repunsa sub tensiune instalația electrica în vederea calității lucrării
 • Să execute și sa modifice instalații electrice