Începem anul școlar 2020 – 2021 cu 80 elevi, împărțiți în 3 clase de mici profesioniști, distribuite astfel:


Perioada de înscriere:

Prima etapă a înscrierilor

29 iunie – 3 iulie, 6 iulie 2020

Afișarea listei candidaților înscriși

6 iulie 2020

A doua etapă a înscrierilor candidaților

22-24 iulie 2020

Afișarea listei candidaților inscriși la învățământul dual

24 iulie 2020


Înscrierea candidaților se face la secretariatul unității de învățământ (Colegiul Tehnic „Alexandru Domșa”), pe baza Fișei de înscriere eliberată de unitatea de învățământ gimnazial și a Fișei de opțiuni pentru învățământul dual, eliberată de unitatea de învățământ care organizează învățământ dual (Colegiul Tehnic „Alexandru Domșa”).