Începem anul școlar 2019-2020 cu 104 elevi, împărțiți în 3 clase de mici profesioniști, distribuite astfel:


Perioada de înscriere:

Prima etapă a înscrierilor

24-26 iunie 2019

Desfășurarea probelor de admitere

2-3 iulie

A doua etapă a înscrierilor

17-18 iulie


Înscrierea candidaților se face la secretariatul unității de învățământ (Colegiul Tehnic „Alexandru Domșa”), pe baza Fișei de înscriere eliberată de unitatea de învățământ gimnazial și a Fișei de opțiuni pentru învățământul dual, eliberată de unitatea de învățământ care organizează învățământ dual (Colegiul Tehnic „Alexandru Domșa”).