Modelier/Turnător

Calificare

  • Studierea desenului tehnic și execuția trasajului, la execuția trasajului, modelorul trebuie să tină seama de elemente cum sunt: contracția, înclinații constructive, înclinații pentru extragere, adaosuri de prelucrare şi jocuri de mărci
  • Pregătirea materialului lemnos (semifabricate), cuprinde toate operațiile de tăiere, rindeluire și șlefuire

Sarcini

  • Îmbinarea semifabricatelor cu clei, șuruburi (execuția propriu-zisă a modelelor și cutiilor de miez).
  • Autocontrolul garniturii de model
  • Execuția modelelor mici și complicate