Operator mașini cu comandă numerică

Calificare

 • Cunoștințe tehnice de specialitate în domeniul prelucrărilor prin așchiere
 • Cunoștințe de utilizare și întreținere SDV-urilor(Scule, Dispozitive și Verificatori)
 • Cunoștințe de desen tehnic
 • Cunoștințe despre materiale, uleiuri, lichide de răcire, simboluri ale acestora, mod de comportare și utilizare
 • Tehnici de măsurare și control
 • Tipuri de mașini CNC, echipamente și caracteristici funcționale specifice

Sarcini

 • Să-și însușească și să folosească întocmai planul de operații, planul de control din documentația tehnica aferenta postului de lucru
 • Să respecte regimul de așchiere, sculele și dispozitivele
 • Să urmărească parametrii de funcționare a utilajelor de lucru, sa regleze dispozitivele, sculele, instalațiile și echipamentele
 • Să prelucreze cu mașini piese de diferite forme și mărimi aducându-le la dimensiunile, acuratețea și finisajul de suprafață specificat
 • Să întrețină și să utilizeze corespunzător SDV-urile, mașinile, instrumentele de măsurare și control
 • Să pregătească sculele, dispozitivele, utilajele și instalațiile in vederea efectuării operațiilor de prelucrare
 • Să verifice calitatea pieselor executate cat și defectele de suprafață a sculelor și dispozitivelor